JUSTIFICATION OF THE INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES ON THE QUALITY OF GRAIN STORAGE

Authors

  • V.M. Fedoriv State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine
  • V.V. Pidlisnyy State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine
  • O.M. Semenov State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine

Keywords:

corn;, humidity;, temperature;, similarity;, granary.

Abstract

The study is devoted to the analysis of the influence of physiological processes on the shelf life of high-quality grain, determination of its economic longevity and viability. The study is based on an assessment of the decrease in grain moisture and temperature, which are the main factors affecting the durability of grain during long-term storage, increasing the technological quality of grain and the viability of the seed during storage. Experimental studies were carried out during 2018-2020 at the research center "Podilya", and provided for the determination of the chemical composition and processes occurring in the grain mass, which significantly affect the storage period. Studies have shown that the technological qualities of grain during storage are influenced not only by methods and modes of drying, but also by the fractional composition, respiration rate and hydrolysis of the substance. Based on the results obtained, it can be argued that the processes of reducing the sugar content in the grain and increasing the acid number affect the quality of grain during final storage.

Author Biographies

V.M. Fedoriv , State Agrarian and Engineering University in Podilya

Ph.D. (Engineering), Associtate Professor

V.V. Pidlisnyy , State Agrarian and Engineering University in Podilya

Ph.D. (Engineering), Associtate Professor
E-mail : fedoriv55@ukr.net

O.M. Semenov, State Agrarian and Engineering University in Podilya

Ph.D. (Engineering), Associtate Professor

References

Kyrpa, N.YA. (2008). Zberihannya zerna i faktory yoho dovhovichnosti [Grain storage and factors of its durability]. Zberihannya ta pererobka zerna, 3, 31-33. [in Ukranian].

Kinash, I.A. (2015). Pokaznyky efektyvnosti vykorystannya skladovykh resursnoho potentsialu v umovakh pererobnoho pidpryyemstva [Indicators of efficiency of use of components of resource potential in the conditions of the processing enterprise]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu, 14, 68-71. [in Ukranian].

Kovalʹov, O.V., & Fedoriv, V.M. (2004). Prosiyuvannya sypkykh materialiv [Screening of bulk materials]. Kharchova i pererobna promyslovistʹ, 5, 24-25. [in Ukranian].

Kryvorotʹko, V.M., Sokolenko, A.I., & Semenov, O.M. (2013). Zamkneni kontury enerhokorystuvannya v kharchovykh tekhnolohiyakh [Closed circuits of energy use in food technology].Kharchova promyslovistʹ, 14, 163-166. [in Ukranian].

Palylyulʹko, N.Y, Podlesnyy, V.V., Tkach, O.V., & Sosnovskyy, S.Y. (2015). Obosnovanye vlyyanyya faktorov na srok khranenyya zerna [Substantiation of the influence of factors on the shelf life of grain]. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 5, 54-57. [in Ukranian].

Pidlisnyy, V.V., Varfolomyeyev, A.I., & Sokolenko, A.I. (2008). Fizyko-khimichni yavyshcha v masoobminu pry zvolozhenni zerna [Physics-chemical phenomena in mass transfer during grain moistening]. Kharchova i pererobna promyslovistʹ, 1, 18-19. [in Ukranian].

Pidlisnyy, V.V. (2012). Vyznachennya teplotekhnichnoho parametriv kondytsionuvannya povitrya [Determination of thermal parameters of air conditioning]. Zberihannya ta pererobka zerna, 9, 45-47. [in Ukranian].

Skaletsʹka, L.F., Savchuk, N.T., & Nosikovsʹkyy, V.A. (2008). Vplyv rezhymiv i tryvalosti zberihannya zerna ozymoyi pshenytsi sortu Kyyivsʹka 8 na yiyi yakistʹ [Influence of regimes and duration of storage of winter wheat grain of Kyivska 8 variety on its quality]. Ahronom, 4, 92-95. [in Ukranian].

Khomovyy, S.M., Tomilova, N.O., & Khomovyy, M.M. (2017). Informatsiyne zabezpechennya yakosti prodovolʹchykh tovariv v Ukrayini [Information quality assurance of food products in Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnya APK, 2, 46-55. [in Ukranian]. 10. Yeremenko, O., Kalenska, S., Kiurchev, S., Rud, A., Chynchyk, O., & Semenov O. (2017). Sunflower (Helianthus annuus L.) productivity under the effect of plant growth regulator in the conditions of insufficient moisture. Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine polish ukrainian cooperation: scientific monograph, 1, 196-217.

Published

2020-12-29

How to Cite

Fedoriv , V., Pidlisnyy , V., & Semenov, O. (2020). JUSTIFICATION OF THE INFLUENCE OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES ON THE QUALITY OF GRAIN STORAGE. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 1(33), 47–53. Retrieved from http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/239512

Issue

Section

Статті