FORMATION OF LEGUMINOUS GRASS DENSITY IN TERMS OF SOWING TIME ON THE SLOPES OF THE SOUTHERN PART OF THE WESTERN FOREST-STEPPE

Authors

  • В. О. Оліфірович Head of the Department of Agriculture and Fodder Production Bukovinian State Agricultural Research Station,

Keywords:

grass, density, sowing time, birdsfoot trefoil, timothy grass

Abstract

The formation of the standing density of perennial grasses is one of the main indicators of perennial agrophytocenosis. According to current recommendations, perennial grasses can be sown from early spring to middle August. However, significant changes in climatic conditions, especially the unstable moistening conditions in recent years, require a certain correction in the technology of growing perennial grasses, in particular, the determination of the optimum sowing period. The study is based on measuring and calculation methods for determining the number of perennial grasses shoots per unit area. The following sowing terms of grass mixture were examined: Early spring under the cover of oats for green cover, Summer sowing after oat for wheat, Autumn sowing after oat for grain. Sowing terms and weather conditions influenced the grass density. As a result of the conducted studies, it was found that, on average, during the first three years of using the leguminous grass, the experiment variant with early spring sowing of birdsfoot trefoil and timothy grass was distinguished by the highest density of shoots of the bean component - 654 pieces/m2. The amount of cereal component in this version was 348 shoots /m2. During summer and autumn sowing, the total density of the grass was decreased to 18.3-50.2%. Consequently, the formation of leguminous grass density mostly depended on the sowing time and climatic conditions in the years of research

Author Biography

В. О. Оліфірович, Head of the Department of Agriculture and Fodder Production Bukovinian State Agricultural Research Station

PhD in Agriculture

Olifirovych V.O.

References

Buhryn, L. M., Liubchenko, L. M., Buhryn, O. M., & Dobrovetska, H. M. (2007). Vplyv optymizatsii umov vyroshchuvannia bobovykh i zlakovykh komponentiv travosumishky na yii produktyvnist ta yakist pasovyshchnoho kormu. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk, 49 (I), 15–22. [in Ukr]

Demydas, H. I., Ivanovska, R. T., & Malynka, L. V. (2010). Pokaznyky orhanohenezu i produktyvnist liutserny posivnoi zalezhno vid stroku sivby ta pokryvnoi kultury. Kormy i kormovyrobnytstvo, mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk, 66, 183–188. [in Ukr]

Demydas, H., & Kovalenko, V. (2013). Optymalna norma vysivu y urozhainist liutserny posivnoi. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu : ahronomiia,17(2), 376-380. [in Ukr]

Demydas, H. I., & Prorochenko, S. S. (2017). Vyznachennia shchilnosti liutserno-zlakovoho travostoiu zalezhno vid vydovoho skladu ta rivnia mineralnoho zhyvlennia v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Visnyk Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva, 2, 51–53. [in Ukr]

Dobrianska, N. A., & Halatovych, H. Ya. (2010). Formuvannia vrozhaiu nasinnia ta kormovoi produktyvnosti liadventsiu rohatoho zalezhno vid sposobiv i strokiv sivby. Selektsiia i nasinnytstvo, mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk. Kharkiv, 98, 220–227. [in Ukr]

Kovalenko, V. P. (2013). Dynamika hustoty stoiannia roslyn liutserny zalezhno vid normy vysivu nasinnia ta sortu. Biuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoi zony NAAN Ukrainy, 4, 100–103. [in Ukr]

Kovtun, K. P., Senyk, I. I., Sydoruk, H. P., & Senyk, R. I. (2016). Vplyv peredposivnoi obrobky nasinnia bobovoho komponenta na shchilnist pahoniv liutserno-zlakovoho ahrofitotsenozu. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu. Silskohospodarski nauky, 24, (1), 129–136. [in Ukr]

Babych, A. O. (Ed.) (1998). Metodyka provedennia doslidiv z kormovyrobnytstva i hodivli tvaryn. Kyiv : Ahrarna nauka.

Panakhyd, H. Ya., Yarmoliuk, M. T., Buhryn, L. M., & Kotiash, U. O. (2011). Vplyv sposobiv polipshennia dovhotryvalykh luchnykh uhid na hustotu travostoiv. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, 53(1), 88–92. [in Ukr]

Razanov, S. F., & Tkachuk, O. P. (2017). Dynamika hustoty – yak ekolohichna peredumova dovhovichnosti bobovykh bahatorichnykh trav. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo. 2017. Vyp. 7, Tom 1. S. 158–167. [in Ukr]

Rudavska, N. M. (2016). Shchilnist siianykh fitotsenoziv. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, 59, 150–155. [in Ukr]

Sobko, M. H. (2009). Produktyvnist liutserno-stokolosovykh sumishok v pivnichno-skhidnomu Lisostepu. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Ser. A: Pryrodnychi nauky, 1, 513–515.

Yarmoliuk, M. T., Kotiash, U. O., & Demchyshyn, N. B. (2010). Ekobiolohichni y ahrotekhnichni osnovy stvorennia ta vykorystannia travianystykh fitotsenoziv. Lviv : PAIS.

Published

2018-05-31

How to Cite

Оліфірович, В. О. (2018). FORMATION OF LEGUMINOUS GRASS DENSITY IN TERMS OF SOWING TIME ON THE SLOPES OF THE SOUTHERN PART OF THE WESTERN FOREST-STEPPE. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, (28), 94–103. Retrieved from http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/150796

Issue

Section

Agricultural Sciences