IMPLEMENTATION OF RURAL DEVELOPMENT EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND USA INTO THE UKRAINIAN ECONOMY

Authors

  • В. В. Іванишин State Agrarian and Engineering University in Podilya,
  • О. А. Дудзяк State Agrarian and Engineering University in Podilya,

Keywords:

rural area, agricultural policy, rural development policy, the experience, the village, the area, agriculture and the rural population

Abstract

The article deals with the global experience of rural areas development. It was stressed that The development of rural areas of Ukraine requires an integrated sectoral and territorial approach. It was proved that national rural development policy must be built on scientific basis and the experience of developed countries. The conceptual model of state support rural development in the European Union and the United States was analyzed. Author determined the main causes of the poor state rural development, including historical, natural, economic, social, infrastructural, management, mental, and proposed the solution of the rural areas development problems. The necessary conditions for the development of rural areas in Ukraine were determined. On the basis of the rural policy international experience analysis a list of measures for regional management needed to enhance rural development in Ukraine were generated. It was proposed to create a network of agencies for the implementation of rural development information, consulting, communication and marketing activities in rural areas

Author Biographies

В. В. Іванишин, State Agrarian and Engineering University in Podilya

Dr.Sc. (Econ.), Professor, Rector

О. А. Дудзяк, State Agrarian and Engineering University in Podilya

PhD. (Econ.), Assoc. Professor

References

Барановський, М. О. Сільські периферійні території України : особливості делімітації,сучасний стан, перспективи розвитку / М. О. Барановський // Соціально–економічні проблеми сучасного періоду. – 2013. – Вип. 6. – С. 102–111.

Борщевський, В.В. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України [Текст] : [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2012. – 216 с.

Губені, Ю. Є. Розвиток сільських територій: вибрані тези доконструювання [Текст] / Ю. Е. Губені // Соціально–економічні проблеми сучасного періоду України. –2013. – Вип. 6. – С.14–19.

Гук, Л. П. Прогнозування та регулювання розвитку нестандартної зайнятості в Україні [Текст] / Л. П. Гук // Бізнес–Інформ. – 2014. – № 4. – С. 278–283.

Доля, І.М. Інструменти стимулювання розвитку агропромислового комплексу Сходу України [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу : [http://www.niss.gov.ua/articles/1175/#_ftn1].

Дудзяк, О.А. Перспективи розвитку агротуризму в Україні [Текст] / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2008. – Вип.16. – Том 3. – С. 74–76.

Залізко, В. Д. Економічний потенціал сільських територій: генезис, структура, властивості, пріоритети зміцнення [Текст] / В. Д. Залізко // Економіка України. – 2014. – № 4. – С. 24-26

Колесников, В.І. Світовий досвід розвитку сільських територій [Текст] / Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Режим доступу [http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2956].

Published

2016-03-20

How to Cite

Іванишин, В. В., & Дудзяк, О. А. (2016). IMPLEMENTATION OF RURAL DEVELOPMENT EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND USA INTO THE UKRAINIAN ECONOMY. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 3(24), 5–10. Retrieved from http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/137826