PREPARATION OF SOWING SUNFLOWER PROCESSING BY GROWTH REGULATORS AND ITS INFLUENCE ON FORMATION OF WASTES IN THE WEST SEDIMENTARY CONDITIONS

Authors

  • В. М. Сендецький State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine

Keywords:

sunflower, plant growth regulators, pre-sowing seed treatment, plant development, yield, quality of production

Abstract

The influence of pre-sowing seed treatment of sunflower hybrid NK Brio with growth regulators "Vermimag" (6-7 l / t); "Vermiodex" (4-5 l / t) on its productivity in the conditions of the Western-forest steppe is highlighted. It was established that pre-sowing treatment of sunflower seeds provided; increasing the energy of its germination by 3;4-6;2%; the laboratory similarity by 2;4-3;6%.The best of these indicators were in variants; where pre-sowing treatment of sunflower seeds was carried out by the plant growth regulator "Vermiodis" - 4-5 l / ton. Pre-sowing seed treatment stimulates its germination; improves the growth and development of plants during vegetation; increases yields and improves grain quality.The highest yield was 3.42 t / ha or 0.36 t / ha more compared with control in the version where prior to pre-seeding of sunflower seeds of hybrid HP BRIO was carried out at the dose of 5 l / ton as the growth regulator "Vermiodis".

Author Biography

В. М. Сендецький, State Agrarian and Engineering University in Podilya

Ph.D. (in Agriculture), Doctoral Student

References

Ponomarenko, S.P. (2003). Rehulyatory rostu roslyn [Plant growth regulators]. K.,

Izhik, N.K. (2006). Polevaja vshozhest' semjan [Field germination of seeds]. Kyiv : Urozhaj.

Ret'man, S. V., & Shevchuk, O. V. (2006). Protruyuyemo nasinnya [Wipe the seeds]. Nasinnytstvo, 3, 23.

Hristeva, L.A., Galushko, A.M., & Mahno, L.Ju. (1982). O prirode dejstvujushhego nachala fiziologicheski aktivnyh guminovyh kislot [On the nature of the active principle of physiologically active humic acids]. Torf, ego svojstva i perspektivy primenenija: mater. mezhd. simpoziuma. Minsk.

Prysyazhnyuk, M.P. (2013). Formuvannya produktyvnosti pshenytsi ozymoyi zalezhno vid strokiv sivby i zastosuvannya rehulyatoriv rostu v umovakh Lisostepu Zakhidnoho [Formation of winter wheat productivity, depending on the timing of sowing and application of growth regulators in the conditions of the Western steppe forest]. Visnyk Zhytomyrs'koho NAU, 2, V.1. 206-211.

Tymofiychuk, O.B. (2012). Rekomendatsiyi po zastosuvannyu biostymulyatoriv rostu i rozvytku roslyn novoho pokolinnya v tekhnolohiyakh vyroshchuvannya kukurudzy [Recommendations on the application of biostimulants of growth and development of new-generation plants in maize growing technologies]. Ivano-Frankivs'k.

Klymenko, I. I. (2015). Vplyv rehulyatoriv rostu roslyn i mikrodobryv na urozhaynist'nasinnya liniy ta hibrydiv sonyashnyku [Influence of plant growth regulators and microfertilizers on the yield of seed lines and sunflower hybrids]. Selektsiya ta nasinnytstvo, Vyp. 107, 183-188.

Ohurtsov, Yu. Ye., Ohurtsov, Yu. Ye., Baranovs'kyy, O. V., & Kapustin, A. S. (2015). Rol'suchasnykh rehulyatoriv rostu roslyn [The role of modern plant growth regulators in the technology of growing crops]. http://www.dolina.ua/fi les/8/6_faxovi.pdf

Metodika polevyh opytov po izucheniju agrotehnicheskih priemov vozdelyvanija podsolnechnika: metodicheskie rekomendacii [Methods of field experiments on the study of agronomical methods of cultivation of sunflower: methodical recommendations]. (2005). Zaporozh'e.

Dospehov B. A. 9(1985). Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoj obrabotki rezul'tatov issledovanij) [Methodology of field experience (with the basics of statistical processing of research results)]: 5-e izd., dop. i pererab. Moskow : Agropromizdat.

Published

2017-06-15

How to Cite

Сендецький, В. М. (2017). PREPARATION OF SOWING SUNFLOWER PROCESSING BY GROWTH REGULATORS AND ITS INFLUENCE ON FORMATION OF WASTES IN THE WEST SEDIMENTARY CONDITIONS. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 1(26), 175–179. Retrieved from http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/118868