INFLUENCE OF ORGANIC DERIVATIVES ON CROWN GRAIN WITH A CONTENT OF THIRD-PARTIAL CHROME IN ADAPTIVE GROWING TECHNOLOGY

Authors

  • O. M. Бунчак State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine

Keywords:

organic fertilizers, corn, Bioproperty, Biohrom, yield, content in Cr 3 grain

Abstract

The influence of organic fertilizers BioPromes and Bioactive, produced by the method of accelerated biological fermentation, and Biohrom liquid organic fertilizer by the method of cavitation with balanced content of trivalent chromium on the yield and quality of corn hybrid Liubava from the content of Cr + 3 were studied.The highest yield of corn grain on average for 2013-2016 - 7.5 t / ha with a grain content of 0.918 mg / kg Cr + 3 was obtained in the variant of introduction of 10 t / ha of organic fertilizer "Bioproperty" under the basic cultivation of soil and spraying under The time of growing the culture with liquid organic fertilizer "Biohrom" - 5 l / ha.

Author Biography

O. M. Бунчак, State Agrarian and Engineering University in Podilya

Ph.D. (in Agriculture), Doctoral Student

References

Anderson, R.A. (1997). Nutritional factors influencing the glucose/insulin system: Chromium [Nutritional factors influencing the glucose/insulin system: Chromium]. Journal of American College Nutrition, 16, 404-410.

Bunchak, O.M. (2010). Tekhnolohiya pererobky orhanichnykh vidkhodiv shkiryanoho vyrobnytstva i osadu ochysnykh sporud metodom biolohichnoyi fermentatsiyi [Technology of processing of organic waste of leather production and sludge treatment plants by biological fermentation]. Suchasni problemy zbalansovanoho pryrodokorystuvannya: 5 mizhnar. nauk.-prakt. konf. Zbirnyk naukovykh prats' PDATU. Spetsvypusk, 112-115. [in Ukr.].

Bunchak, O.M. (2012). Tekhnolohiya vyrobnytstva orhanichnykh dobryv universal'noyi diyi z dostatnim vmistom tryvalentnoho khromu [Technology of production of organic fertilizers of universal action with sufficient content of trivalent chromium]. Materialy Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh vchenykh «Aktualni problemy ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrayiny», prysvyachenoyi pam"yati F.Yu. Palfiya, 14 lystopada 2012 r. s. Obroshyno, 6. [in Ukr.].

Dospehov, B.A. (1985). Metodika polevogo opyta [Methodology of field experience]. Moskow : Agropromizdat.

Bunchak, O. M., Melnyk, I. P., Kolisnyk, N. M., & Hnydyuk, V. S. (2013). Sposib otrymannya orhanichnykh dobryv novoho pokolinnya iz zbalansovanym vmistom tryvalentnoho khromu [A method for obtaining organic fertilizers of a new generation with a balanced content of trivalent chromium]. Patent na korysnu model', no. 85187. byul. 21. Kyiv.

Solohub, L. I., Antonyak, H. L., & Babych, N. O. (2007). Khrom v orhanizmi lyudyny i tvaryn [Chromium in the human body and animals]. Lviv : Yevrosvit [in Ukr.].

Iskra, R.Ya., Vlizlo, V.V., Fedoruk, R.S., & Antonyak, H.L. (2014). Khrom u zhyvlenni tvaryn: monohrafiya [Chromium in animal nutrition: monograph]. Kyiv : Ahrarna nauka [in Ukr.].

Shuvar, I. A., Sendets'kyy, V. M., Bunchak, O. M., Hnydyuk, V. S., & Tymofiychuk, O. B. (2015). Vyrobnytstvo ta vykorystannya orhanichnykh dobryv [Production and use of organic fertilizers]. Ivano- Frankivsk : Symfoniya forte [in Ukr.].

Published

2017-06-15

How to Cite

Бунчак O. M. (2017). INFLUENCE OF ORGANIC DERIVATIVES ON CROWN GRAIN WITH A CONTENT OF THIRD-PARTIAL CHROME IN ADAPTIVE GROWING TECHNOLOGY. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 1(26), 25–29. Retrieved from http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/115458