ROOT YIELD RED BEET DEPENDING ON THE APPLICATION MICRO FERTILIZERS IN THE WESTERN FOREST STEPPE

Authors

  • П. В. Безвіконний Department of Gardening, Horticulture and Landscape Architecture State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine
  • В. А. Тарасюк Department of Gardening, Soil Science and Plant Protection, Faculty of Agricultural technologies and Nature State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine

Keywords:

red beets, roots, foliar feeding, productivity, micro fertilizers, grade (sort)

Abstract

The article reflects the results of the influence of foliar feeding beet micro fertilizers on the yield of roots in the Western Forest-steppe. According to the research found that the highest yield obtained from the use of micro fertilizers – Reacom-r-beet. The most effective application rate of the studied options set rate – 5;00 kg/ha; with a yield of root crops variety Harold was 53;9 t/ha; grade Kestrel – 67;9 t/ha. A somewhat smaller yield of roots was observed when introducing the micronutrients Kristalon special and Rosasol with different application. The most effective application rate; for foliar feeding of plants beet; installed : Kristalon special – 2;50 kg/ha and Rosasol – 3;00 kg/ha in the phase of 4-6 leaves. Thus; the introduction of micro fertilizers Kristalon special (2;5 kg/ha); the figure was in grade Harold 52;4 t/ha; grade Kestrel – 66;3 t/ha; for the introduction of Rozasol application rate of 3;00 kg/ha; in a variety of Harold 50;3 t/ha and grade Kestrel – 65;8 t/ha. The lowest yield of roots was observed in the control variant (without micro fertilizers processing plants). The results confirm that the yield of roots beet depends on the variety; the type of micro fertilizers and application rate it.

Author Biographies

П. В. Безвіконний, Department of Gardening, Horticulture and Landscape Architecture State Agrarian and Engineering University in Podilya

Ph.D. (in Agriculture), Associtate Professor

В. А. Тарасюк, Department of Gardening, Soil Science and Plant Protection, Faculty of Agricultural technologies and Nature State Agrarian and Engineering University in Podilya

Ph.D. (in Agriculture), Assistant

References

Amirov, B. M., & Sagigangalieva, N. G. (1997). Produktivnost stolovoy svekly v zavisimosti ot kompleksnogo primeneniya udobreniy, stimulyatorov rosta i mikroelementov [The productivity of red beet, depending on the complex application of fertilizers, growth stimulants and microelements]. Temat. sb. nauchnykh trudov po kartofelevodstvu, ovoshchevodstvu i bakhchevodstvu v Kazakhstane. Kaynar. [in Rus.].

Bezvikonnyj, P. V., & Ovcharuk, V. I. (2009). Vplyv mikrodobryv na urozhajnistj koreneplodiv stolovykh burjakiv v umovakh pivdenno-zakhidnoji chastyny Lisostepu Ukrajiny [The influence of micronutrients on the yield of red beet root crop conditions in south-western forest steppe of Ukraine]. Zbirnyk naukovih pratz Podilsjkogho derzhavnogho aghrarno-tekhnichnogho universytetu, 17, 75-80. [in Ukr.].

Bondarenko, Gh. L., & Jakovenko, K. I. (2001). Metodyka doslidnoji spravy v ovochivnyctvi i bashtannyctvi. [Research Methodology in case of Vegetables and Melons]. Kharkiv: Osnova. [in Ukr.].

Bulygin, S. Yu., Demishev, L. F., & Doronin, V. A. (2007). Mikroelementy v selskom khozyaystve [Microelements in agriculture]. Dnіpropetrovsk: Sіch. [in Ukr.].

Deryugin, I. P., & Kulyukin, A. N. (1983). Agrokhimicheskie osnovy sistemy udobreniya ovoshchnykh i plodovykh kultur [Agrochemical basis of the fertilizer system of vegetable and fruit crops]. Moskow : VO Agropromizdat. [in Rus.].

Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta. Izd. 5-e, dop. i pererab. [Methodology of field experience]. Moskow : Agropromizdat. [in Rus.].

Kuc, O. V. (2007). Pidvyshhennja vrozhajnosti ta pokrashhennja lezhkosti koreneplodiv burjaka stolovogho pry zastosuvanni pozakorenevykh pidzhyvlenj roslyn. [Increase productivity and improve the keeping quality of roots beet in the application of foliar fertilizing plants]. Ovochivnyctvo i bashtannyctvo: mizhvid. temat .nauk. zb. NAAN, Instytut ovochivnyctva i bashtannyctva, 53, 89–95. [in Ukr.].

Lykhochvor, V. V. (2008). Osobennosty lystovoj podkormky [Features of sheet fertilizing]. Zerno, 5, 48-53. [in Rus.].

Morkva stolova i burjak stolovyj. Tekhnologhija vyroshhuvannja: DSTU 6014:2008 [Chynnyj vid 2010-01-01] Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrajiny, 2010. 18 s. (Nacionaljnyj standart Ukrajiny). [in Ukr.].

M'jalkovsjkyj, R. O., & Bezvikonnyj, P. V. (2015). Pozakoreneve pidzhyvlennja mikrodobryvamy jak sposib optymizaciji umov zhyvlennja burjaka stolovogho [Foliar application of micronutrients as a way to optimize the conditions for supply of red beet]. Visnyk Umansjkogho nacionaljnogho universytetu sadivnyctva, 1, 7-11. [in Ukr.].

Published

2016-05-26

How to Cite

Безвіконний, П. В., & Тарасюк, В. А. (2016). ROOT YIELD RED BEET DEPENDING ON THE APPLICATION MICRO FERTILIZERS IN THE WESTERN FOREST STEPPE. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 1(26), 17–24. Retrieved from http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/115455